Câu hỏi IQ tuyển dụng có đáp án

Trắc nghiệm IQ toán học

Mã số: 03899. Thời gian: 15 phút. Đã có 54.284 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ toán học

Sau đây bạn sẽ được thử sức và đấu trí với 10 câu hỏi IQ tuyển dụng hơi "hại não". Bạn sẽ được đối chiếu với đáp án ngay sau khi đã hoàn thành và nộp bài trắc nghiệm trí thông minh IQ lên hệ thống. Sẽ có nhiều câu hỏi IQ tưởng chừng như rất căng khiến bạn đau đầu nhưng thực ra lại chỉ cần tinh ý giải theo mẹo là ra. Mời các bạn cùng Test IQ tuyển dụng qua những câu hỏi dưới đây.

Các bài trắc nghiệm IQ tương tự:

1. Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?
2. Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc."
3. Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao nhiêu tuổi?
4. Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để trở về với giá ban đầu?
5. 8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?
6. Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?
7. Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa
8. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.
9. Một con sóc nhảy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhảy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhảy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhảy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.
10. Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên:
Bắt đầu ngay
94 54.284