Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 1

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 06630. Đã có 12.445 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 1 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu 1.

Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được:

Câu 2.

Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 3.

Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương?

Câu 4.

Câu nào sau đây đúng với quy định được ghi trong Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã được sửa đổi, bổ sung?

Câu 5.

Sự tồn tại của nhà nước:

Câu 6.

Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:

Câu 7.

Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội CXNT?

Câu 8.

Ngoài tính chất giai cấp, kiểu nhà nước nào sau đây còn có vai trò xã hội?

Câu 9.

Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam

Câu 10.

Theo Điều lệ ĐCS Việt Nam, nếu không có đại hội bất thường, thì mấy năm ĐCS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc một lần?

Câu 11.

Nước nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nước liên bang?

Câu 12.

Nhà nước nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất?

Câu 13.

Nhà nước CHXHCN Việt Nam có hình thức cấu trúc là:

Câu 14.

Nhà nước nào sau đây có hình thức chính thể cộng hòa tổng thống?

Câu 15.

Nhà nước nào sau đây có chính thể cộng hòa?

Câu 16:

Nhà nước nào sau đây có chính thể cộng hòa đại nghị?

Câu 17.

Nhà nước quân chủ hạn chế (quân chủ lập hiến) là nhà nước?

Câu 18.

Trong nhà nước quân chủ chuyên chế?

Câu 19.

Nhà nước quân chủ là nhà nước:

Câu 20.

Tên gọi nào không phải là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay?

Bắt đầu ngay
24 12.445