Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 2

Hệ thống trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã số: 06450. Đã có 1.606 bạn thử.

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 2 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu 1.

Người mơ ước xây dựng thành phố mặt trời, mà trong đó không có nạn thất nghiệp, không có kẻ lười biếng, ai cũng lao động. Ông là ai?

Câu 2.

Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tiến hành thực nghiệm xã hội cộng sản trong lòng xã hội tư bản?

Câu 3.

Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã bị phá sản trong khi thực nghiệm tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của mình?

Câu 4.

Những đại biểu tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán thế kỷ XIX ở Pháp và Anh?

Câu 5.

Chọn những tác giả nào đúng với tác phẩm của họ?

Câu 6.

Những hạn chế cơ bản của các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác là gì?

Câu 7.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng là?

Câu 8.

C. Mác sinh ngày tháng năm nào?

Câu 9.

C. Mác mất ngày tháng năm nào?

Câu 10.

Ph. Ăngghen sinh ngày tháng năm nào?

Câu 11.

Ph. Ăngghen mất ngày tháng năm nào?

Câu 12.

Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét là "có tầm mắt rộng thiên tài"?

Câu 13.

Ai là người được Ph.Ăngghen đánh giá là "nắm phép biện chứng một cách cũng tài tình như Hêghen là người đương thời với ông"?

Câu 14.

Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét "Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông" ông là ai?

Câu 15.

Ai là người nêu ra quan điểm: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" (Dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng đằng sau, vua còn nhẹ hơn"?

Câu 16.

Ai trong số những người sau đây được Các Mác coi là nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời cổ đại?

Câu 17.

Nội dung cơ bản nhất mà nhờ đó chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học?

Câu 18.

Những điều kiện và tiền đề khách quan nào dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học:

Câu 19.

Tiền đề nào là nguồn gốc lý luận trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học?

Câu 20.

Ph. Ăngghen đã đánh giá: "Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học". Hai phát kiến đó là gì?

Bắt đầu ngay
2 1.606