Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 7

Hệ thống trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã số: 06455. Đã có 896 bạn thử.

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 7 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu 1.

Theo Lênin, quy luật hình thành và phát triển Đảng cộng sản của giai cấp công nhân là:

Câu 2.

Nước cộng hoà dân chủ nhân dân đầu tiên ra đời ở châu Á là nước nào?

Câu 3.

Liên bang CH XHCN Xô-viết ( Liên Xô) được thành lập năm nào?

Câu 4.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Giai cấp công nhân là cơ sở....  của Đảng cộng sản, là nguồn bổ sung lực lượng của Đảng cộng sản?

Câu 5.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và ....  ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX?

Câu 6.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng cộng sản là … chiến đấu, là bộ tham mưu của giai cấp công nhân, là biểu hiện tập trung lợi ích, nguyện vọng, phẩm chất, trí tuệ của giai cấp công nhân và của dân tộc?

Câu 7.

Quy luật hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 8.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa theo nghĩa rộng là:

Câu 9.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa theo nghĩa hẹp là gì?

Câu 10.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong Chánh cương vắn tắt của Đảng ta là:

Câu 11.

Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu?

Câu 12.

Cơ sở để xác định thời đại và phân chia thời đại là gì?

Câu 13.

Thời đại ngày nay tồn tại mấy mâu thuẫn cơ bản?

Câu 14.

Mâu thuẫn cơ bản nổi bật của thời đại hiện nay là:

Câu 15.

Theo Lênin, nội dung của thời đại hiện nay là gì?

Câu 16.

Thời đại hiện nay có mấy giai đoạn chính?

Câu 17.

Ai là người đưa ra lí thuyết “Ba làn sóng” hay “Ba nền văn minh”?

Câu 18.

Tính chất của thời đại ngày nay là:

Câu 19.

Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu:

Câu 20.

Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu đã làm cho:

Bắt đầu ngay
2 896