Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 22

Vấn đề phát triển nông nghiệp

Mã số: 10465. Đã có 212 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 22 được VnDoc xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài học nhằm hỗ trợ học sinh làm quen với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 21 và bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 23 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

1
Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng:
2
Từ năm 1990 đến năm 2005, trong ngành trồng trọt hai nhóm cây trồng có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao nhất là?
3
Lương thực là mối quan tâm thường xuyên của Nhà nước ta vì:
4
Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là:
5

Việc mở rộng diện tích đất trồng cây lương thực của nước ta trong giai đoạn 1990 đến năm 2005 diễn ra chủ yếu ở:

6

Để tăng sản lượng lương thực ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là?

7
Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là?
8

Trong những năm qua, sản lựng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do?

9

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng lương thực lớn hơn vùng Đồng bằng sông Hồng là do?

10
Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là?
11

Ở nước ta, cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở miền núi và trung du là do khu vực này có?

12
Các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tê cao của nước ta là?
13
Các cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là?
14

Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta:

15

Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là?

Bắt đầu ngay
1 212