Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 25

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Mã số: 10468. Đã có 125 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các bạn bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 25 với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12 nhằm củng cố kiến thức bài học cũng như kết quả học tập của bản thân.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 24 và bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 26 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

1
Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?
2
Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
3
Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
4
Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
5
Xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?
6
Vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác?
7
Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?
8
Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?
9
Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều?
10

Điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là?

11

Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có?

12

Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông hồng đều có?

13

Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta?

14

Cơ cấu sản phẩm của vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đoạn 1995 - 2005 có xu hướng?

15

Vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào?

16

Kinh tế trang trại ở nước ta?

17

Kinh tế trang trại ở nước ta?

Bắt đầu ngay
1 125