Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ (Phần 2)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07762. Đã có 4.921 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ (Phần 2) giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, từ đó học tốt môn Địa lý lớp 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Địa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 1.
Trung du và miền núi Bắc Bộ khí hậu có đặc điểm chính là
Câu 2.
Cây công nghiệp lâu năm điển hình nhất cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 3.
Khó khăn lớn nhất về tự nhiên trong phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 4.
Xét về tài nguyên khoáng sản, Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng.
Câu 5.
Một trong các thế mạnh về kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là phát triển
Câu 6.
Nhận định nào sau đây chưa chính xác khi đánh giá về thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 7.
Mỏ apatít lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thuộc tỉnh
Câu 8.
Các nhà máy thủy điện lớn: Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được xây dựng trên các con sông lần lượt là:
Câu 9.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết: Các trung tân du lịch vùng (năm 2007) của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
Câu 10.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết: các tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 11.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết: Cơ cấu GDP của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước (năm 2007) là bao nhiêu %?
Câu 12.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết: tỉnh nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ không có đường biên giới giáp với Trung Quốc?
Câu 13.
Nơi có thể trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống rau quanh năm là
Câu 14.
Vùng biển Quảng Ninh có thế mạnh về
Câu 15.
Cho bảng số liệu:
Diện tích tự nhiên và diện tích rừng năm 2005 và 2014.
(Đơn vị: nghìn ha)

Vùng

Diện tích tự nhiên

Diện tích rừng

Năm 2005

Năm 2014

Trung du miền núi Bắc Bộ

10143,8

4360,8

5386,2

Bắc Trung Bộ

5152,2

2400,4

2914,3

Tây Nguyên

5464,1

2995,9

2567,1

Các vùng còn lại

12345,0

2661,4

2928,9

Cả nước

33105,1

12418,5

13796,5

Vùng có tỉ lệ diện tích rừng lớn nhất so với cả nước năm 2015 là.
Bắt đầu ngay
12 4.921