Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 33: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng (Phần 2)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07769. Đã có 2.186 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 33: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng (Phần 2) là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm ôn tập và củng cố kiến thức bài 33 trong chương trình Địa 12. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn thi THPT Quốc gia môn Địa hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 33: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng (Phần 1)

Câu 1.
Tài nguyên du lịch nổi bật của đồng bằng Sông Hồng là
Câu 2.
Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở đồng bằng Sông Hồng là
Câu 3.
GDP của vùng so với cả nước năm 2007 là
Câu 4.
Sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hóa nổi bật của vùng đồng bằng Sông Hồng là
Câu 5.
Dựa vào Atlat trang 18, đất ở đồng bằng Sông Hồng hiện được sử dụng chủ yếu vào mục đích gì?
Câu 6.
Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng lúa cả năm phân theo vùng nước ta năm 2005

Các vùng

Sản lượng lúa (nghìn tấn)

Cả nước

35.832,9

Đồng bằng sông Hồng

6.183,5

Trung du và miền núi Bắc Bộ

3.079,5

Bắc Trung Bộ

3.170,3

Duyên hải Nam Trung Bộ

1.758,9

Tây Nguyên

717,3

Đông Nam Bộ

1.624,9

Đồng bằng sông Cửu Long

19.298,5

Chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta năm 2005.
Câu 7:
Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng lúa cả năm phân theo vùng nước ta năm 2005

Các vùng

Sản lượng lúa (nghìn tấn)

Cả nước

35.832,9

Đồng bằng sông Hồng

6.183,5

Trung du và miền núi Bắc Bộ

3.079,5

Bắc Trung Bộ

3.170,3

Duyên hải Nam Trung Bộ

1.758,9

Tây Nguyên

717,3

Đông Nam Bộ

1.624,9

Đồng bằng sông Cửu Long

19.298,5

Nhận xét nào sau đây không chính xác?
Câu 8.
Cho bảng số liệu sau:
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
(Đơn vị: %)

Năm

1986

1990

1995

2000

2005

Ngành nông – lâm – ngư nghiệp

49.5

45.6

32.6

23.4

16.8

Công nghiệp – xây dựng

21.5

22.7

25.4

32.7

39.3

Dịch vụ

29

31.7

42

43.9

42.9

Chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta năm 2005.
Câu 9.
Đồng bằng sông Hồng không có thế mạnh kinh tế xã hội sau:
Câu 10.
Cho bảng số liệu sau:
Tình hình sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1985 – 2005.

Năm

1985

1990

1995

2000

2005

Diện tích (nghìn ha)

1051,8

1057,6

1193

1212,6

1138,5

Sản lượng (nghìn tấn)

3091,9

3618,1

5090,4

6586,6

6199

Năng suất lúa (tạ/ha)

?

?

?

?

?

SLLTBQ (kg/người)

?

?

?

?

?

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng, năng suất lúa và sản lượng lương thực bình quân đầu người giai đoạn 1985 – 2005.
Bắt đầu ngay
2 2.186