Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 2)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07772. Đã có 3.506 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 35 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 2) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tài, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho các kì thi, kì kiểm tra đạt kết quả cao.

Mời các bạn làm thêm:

Câu 1.
Đàn bò của Bắc Trung Bộ có khoảng 1,1 triệu con trong tổng số 5,5 triệu con của cả nước. Vậy đàn bò của Bắc Trung Bộ chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong cả nước?
Câu 2.
Vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ thuận lợi nhất cho…
Câu 3.
Phát triển ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ không có đặc điểm sau:
Câu 4.
Tỉnh nuôi bò nhiều nhất Bắc Trung Bộ là
Câu 5.
Tỉnh khai thác hải sản nhiều nhất Bắc Trung Bộ là
Câu 6.
Tỉnh có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh nhiều nhất Bắc Trung Bộ là
Câu 7.
Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ đứng sau
Câu 8.
Tuyến đường bộ hướng Đông – Tây nào sau đây không ở vùng Bắc Trung Bộ?
Câu 9.
Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của Bắc Trung Bộ là
Câu 10.
Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ là
Câu 11.
Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong quá trình phát triển ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là
Câu 12.
Ở Bắc Trung Bộ, chè được trồng nhiều ở
Bắt đầu ngay
4 3.506