Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (Phần 3)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07799. Đã có 1.465 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (Phàn 3) giúp các em cuungr cố lại kiến thức, năm bắt được thực trạng và và triển vọng phát triển tổng hợp kinh tế biển, sự phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng của vùng. Mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (Phần 2)

Câu 1.
Các vùng gò đồi của Duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có điều kiện thuận lợi cho phát triển
Câu 2.
Khai thác dầu khí ở Duyên hải Nam Trung Bộ bước đầu phát hiện ở
Câu 3.
Thương hiệu nước mắm ngon, nổi tiếng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 4.
Địa danh làm muối nổi tiếng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 5.
Đi từ Bắc vào Nam ta gặp các bãi tắm nổi tiếng nào?
Câu 6.
Nơi được UNESCO khen về tổ chức toàn dân bảo tồn tốt di sản thế giới là:
Câu 7.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh:
Câu 8.
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng lãnh thổ kéo dài từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh:
Câu 9.
Các huyện đảo nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
Câu 10.
Ý nào sau đây không đúng với địa hình của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Bắt đầu ngay
2 1.465