Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 1)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07953. Đã có 499 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 1) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn chuẩn bị kiến thức để sẵn sàng để bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tuyển vào Đại học - Cao đẳng có kết quả tốt nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 3)

Câu 1.
Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?
Câu 2.
Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh và thành phố là:
Câu 3.
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh, thành phố là
Câu 4.
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm các tỉnh, thành phố là
Câu 5.
Thu nhập bình quân đầu người vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2007 là
Câu 6.
So với GDP cả nước, tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng điểm năm 2005 chiếm
Câu 7.
Xếp theo thứ tự ba vùng kinh tế trọng điểm có tỉ trọng GDP từ cao xuống thấp lần lượt là
Câu 8.
Theo thứ tự ba vùng kinh tế trọng điểm có tỉ trọng khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp) từ cao xuống thấp lần lượt là
Câu 9.
Cơ cấu GDP khu vực dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2007 là:
Câu 10.
Tỉnh GDP bình quân đầu người thấp nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Bắt đầu ngay
1 499