Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 2)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07952. Đã có 318 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 2) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn chuẩn bị kiến thức để sẵn sàng để bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tuyển vào Đại học - Cao đẳng có kết quả tốt nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 3)

Câu 1.
Cơ cấu GDP trong khu vực công nghiệp xây dựng của vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc chiếm năm 2007:
Câu 2.
Định hướng của vùng kinh tế trọng điểm miền Nam là
Câu 3.
Ý nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là:
Câu 4:
Vùng kinh tế trọng điểm Phía Bắc ở nước ta gồm bao nhiêu tỉnh thành?
Câu 5.
Hiện nay, tỉ trọng cơ cấu GDP trong lĩnh vực nông nghiệp ở Vùng KTTĐ miền Trung vẫn còn cao, chiếm:
Câu 6.
Sau năm 2000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thêm tỉnh nào?
Câu 7.
Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng:
Câu 8.
Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:
Câu 9.
Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:
Câu 10.
Ý nào sau đây không phải là vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?
Bắt đầu ngay
1 318