Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07992. Đã có 7.903 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 6

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 6: Đất nước nhiều đồi núi, với nhiều câu hỏi được xây dựng từ nội dung trọng tâm của bài học, kết hợp kiến thức mở rộng nâng cao giúp học sinh có thêm tài liệu ôn tập và tự học tại nhà.

1
Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đồi núi thấp là kiểu cảnh quan chiếm ưu thế của nước ta vì:
2
Đây là đặc điểm quan trọng nhất của địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố khác.
3
Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho:
4
Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì:
5
Đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở:
6
Địa hình đồi núi đã làm cho:
7
Câu nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng nước ta?
8
Trở ngại lớn nhất của địa hình miền núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là:
9
Ở khu vực phía nam, loại rừng thường phát triển ở độ cao từ 500 m - 1000 m là:
10
Tác động tiêu cực của địa hình miền núi đối với đồng bằng của nước ta là :
11
Đây là đặc điểm của địa hình đồi núi của nước ta :
12
Địa hình nước ta nhiều đồi núi và chủ yếu là đồi núi thấp vì:
13
Điều kiện nhiệt độ để hình thành các đai rừng ôn đới núi cao ở nước ta là :
14
Nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta là :
15
Hạn chế lớn nhất của vùng núi đá vôi của nước ta là :
Bắt đầu ngay
23 7.903