Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 4

Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Mã số: 12322. Đã có 13 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 4 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng nhằm củng cố lý thuyết của cả chương cũng như giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Địa lớp 10.

1

Nằm giữa hai đường thẳng nhiệt năm + 20°C của hai bán cầu (khoảng: 30°VB - 30°VN) là vòng đai nào?

2
Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí được tính từ tầng nào sau đây?
3
Quy luật đai cao được tạo nên là do nguyên nhân nào sau đây?
4
Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng bao nhiêu Km?
5
Chiều dày của vỏ Trái Đất ở đại dương khoảng bao nhiêu Km?
6
Vật chất nào cấu tạo của vỏ địa lí?
7
Lớp vỏ địa lí gồm những quyển nào sau đây?
8
Qui luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí từ vĩ độ nào?
9
Nguyên nhân nào sau đây hình thành các đới khí hậu?
10

Hai vòng đại băng giá vĩnh cửu bao quanh cực có nhiệt 5 quanh năm là:

11. Chọn câu sai
Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành quy luật địa đới?
12

Vòng đai lạnh trên Trái Đất có vị trí?

13

Vòng đai băng giá vinh cửu có đặc điểm?

Bắt đầu ngay
1 13