Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 7

Địa lí nông nghiệp

Mã số: 12460. Đã có 2 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 7 gồm các câu hỏi tổng hợp cả chương nhằm giúp học sinh ôn luyện, nâng cao kết quả học tập môn Địa lớp 10.

1
Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào?
2
Các sản phẩm cây công nghiệp là các mặt hàng xuất khá quan trọng ở nhiều nước đang phát triển thuộc miền?
3
Năm 2003 sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới là ở châu lục nào sau đây?
4
Trong lịch sử phát triển nông nghiệp có các hình thức sử dụng đất là?
5
Sự tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong nông nghiệp được thể hiện ở các yếu tố nào sau đây?
6
Cao su là cây lấy nhựa có nhiều giá tri kinh tế, hiện nay tập trung ở vùng nào trên thế giới?
7
Các cây lương thực như đại mạch, mạch đen, yến mạch, khoai tây được trồng nhiều nhất ở miền?
8
Trên thế giới lúa mì được dùng làm lương thực chủ yếu ở châu lục?
9
Ngô được phân bố chủ yếu ở miền khí hậu nào?
10
Quốc gia nào sau đây có diện tích rừng trồng lớn nhất thế giới?
11
Trên thế giới, củ cải đường được phân bố ở miền nào sau đây:
12
Hiện nay quốc gia nào xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới?
13
Hiện nay trên thế giới Ngô được trồng nhiều nhất ở quốc gia nào?
14
Hai quốc gia nào sau đây có sản lượng chè nhiều nhất thế giới?
15
Ở Việt Nam năm 2005 lao động nông nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm?
16
Trên thế giới hiện nay số lao động tham gia hoạt động nông nghiệp là bao nhiêu?
17
Lúa mì được phân bố nhiều nhất ở miền nào trên thế giới?
18
Nước nào sau đây đứng đầu thế giới về sản lượng đậu tương?
19
Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển cần có yếu tố tự nhiên nào?
20
Quốc gia nào sau đây sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới năm 2003?
21
Hình thức cao nhất là đặc điểm của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sau?
22
Đặc điểm nào được thể hiện trong hình thức sản xuất trang trại?
23
Ở miền nhiệt đới, cận nhiệt, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?
24
Các loại cây hoa màu như kê, cao lương, khoai lang được phân bố ở vùng?
25
Đặc điểm quan trọng nào sau đây để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp?
26
Tất cả các nền văn minh cổ đại đều xuất phát từ nền văn minh nào?
27
Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rông diện tích đất trồng trọt đó là hình thức?
28
Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?
29
Có ba loại cây lương thực chủ yếu trên thế giới là cây lương thực nào?
30
Hiện nay tỉ lệ đất nông nghiệp so với đất tự nhiên trên thế giới bao nhiêu %?
Bắt đầu ngay
1 2