Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 3

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 có đáp án

Mã số: 05997. Đã có 3.222 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật bản

Xin mời các em học sinh tiếp tục ôn tập trên VnDoc.com Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 3 để củng cố kiến thức của mình. Chúc các em học tập tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 5

Câu 31:

Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản đó là ngành

Câu 32:

Ngành công nghiệp của Nhật Bản chiếm khoảng 41% sản lượng xuất khẩu của thế giới là

Câu 33:

Ngành công nghiệp của Nhật Bản chiếm khoảng 25% sản lượng của thế giới và
xuất khẩu 45% số sản phẩm là ra là

Câu 34:
Sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản chiếm khoảng 60% sản lượng của thế giới và xuất khẩu 50% sản lượng làm ra đó là
Câu 35:
Các sản phẩm nổi bật về ngành công nghiệp chế tạo của Nhật Bản là
Câu 36:
Ngành công nghiệp được coi là ngành mũi nhọn của nền công nghiệp Nhật Bản là ngành
Câu 37:
Các sản phẩm nổi bật trong ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản là
Câu 38:
Nhật bản đứng đầu thế giới về sản phẩm công nghiệp
Câu 39:
Nhật bản đứng thứ hai thế giới về sản phẩm công nghiệp
Câu 40:
Sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản trong ngành công nghiệp điện tử và chiếm 22% sản lượng của thế giới là
Câu 41:
Sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản trong ngành công nghiệp điện tử, chiếm 60% sản lượng của thế giới, được sử dụng với tỉ lệ lớn trong các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và dịch vụ là
Câu 42:
Sản phẩm nổi tiếng của ngành xây dựng và công trình công cộng của Nhật Bản chiếm khoảng 20% giá trị thu nhập công nghiệp là
Câu 43:
Ngành công nghiệp được coi là khởi nguồn của nền nền công nghiệp Nhật Bản ở thế kỷ XIX, vẫn được duy trì và phát triển là ngành
Câu 44:
Sản xuất các phẩm nổi bật trong ngành công nghiệp chế tạo của Nhật bản không phải là hãng
Câu 45:
Sản xuất các phẩm nổi bật trong ngành công nghiệp điện tử của Nhật bản không phải là hãng
Câu 46:
Trong các ngành dịch vụ của Nhật Bản, hai ngành có vai trò hết sức to lớn là
Câu 47:
Về thương mại, Nhật Bản đứng hàng
Câu 48:
So với các cường quốc thương mại trên thế giới, Nhật Bản
Câu 49:
Các bạn hàng thương mại quan trọng nhất của Nhật Bản là
Câu 50:
Ngành giao thông vận tải biển của Nhật Bản có vị trí đắc biệt quan trọng và hiện đứng
Bắt đầu ngay
5 3.222