Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 5

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 có đáp án

Mã số: 06000. Đã có 3.526 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản

Xin mời các em học sinh ôn tập Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 5 để hoàn thiện kiến thức trong chủ đề Nhật Bản. Hy vọng các em sẽ tích lũy được cho mình kĩ năng làm bài để đạt điểm cao trong các kì thi sắp tới, chúc các em học giỏi!

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 4

Câu 71:
Vùng kinh tế đảo Kiuxiu không có đặc điểm nổi bật là
Câu 72:
Vùng kinh tế đảo Hôcaiđô không có đặc điểm nổi bật là
Câu 73:

Nhận xét đúng về sản lượng khai thác cá của Nhật Bản trong thời kỳ 1985-2003

Câu 74:
Năm 1985 sản lượng khai thác cá của Nhật Bản đạt khoảng
Câu 75:
Năm 2003 sản lượng khai thác cá của Nhật Bản đạt khoảng
Câu 76:
Trong thời kỳ 1990-2004 giá trị xuất khẩu của Nhật Bản thay đổi theo xu hướng
Câu 77:
Trong thời kỳ 1990-2004 giá trị nhập khẩu của Nhật Bản thay đổi theo xu hướng
Câu 78:
Năm 2004, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản đạt khoảng
Câu 79:
Năm 2004, giá trị nhập khẩu của Nhật Bản đạt khoảng
Câu 80:
Trong thời kỳ 1990-2004, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản thay đổi theo xu hướng
Câu 81:
Nhận xét đúng nhất về cán cân thương mại của Nhật Bản trong thời kỳ 1990-2004 là
Câu 82:
Trong thời kỳ 1995-2004, xuất khẩu của Nhật Bản đạt giá trị thấp nhất vào
Câu 83:
Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản là
Câu 84:
Trong cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu của Nhật Bản, hàng công nghiệp chế biến (tàu biển, ô tô, xe gắn máy, sản phẩm tin học..) chiếm
Câu 85:
Khoảng 52% tổng giá trị thương mại của Nhật Bản được thực hiện với
Câu 86:
Đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là
Câu 87:
Đứng đầu thế giới về viện trợ phát triển chính thức (ODA) là
Câu 88:
Từ năm 1991 dến 2004, vốn ODA của Nhật Nảm vào Việt Nam là
Câu 89:
Từ năm 1991 dến 2004, vốn ODA của Nhật Nảm vào Việt Nam chiếm
Bắt đầu ngay
10 3.526