Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 có đáp án

Mã số: 05586. Đã có 2.775 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Liên Bang Nga - Phần 2

Câu 1.

Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là

Câu 2.

Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây?

Câu 3.

Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là

Câu 4.

Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chiếm khoảng

Câu 5.

Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới

Câu 6.

Nhận xét đúng nhất về hoạt động đầu tư nước ngoài thời kỳ 1990 – 2004 là

Câu 7.

Hệ quả của toàn cầu hóa là

Câu 8.

Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả

Câu 9.

Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là

Câu 10.

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới được thể hiện là

Câu 11.

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hình thành trên cơ sở

Câu 12.

NAFTA là tổ chức

Câu 13.

MERCÔSUR là tổ chức

Câu 14.

APEC là tổ chức

Câu 15.

EU là tổ chức

Câu 16.

Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là

Câu 17.

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ tính đến tháng 6 - 2006 có số thành viên là

Câu 18.

Tính đến tháng 1 - 2007, các nước vùng lãnh thổ là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) là

Câu 19.

Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được thành lập vào năm

Câu 20.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm

Bắt đầu ngay
14 2.775