Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Đô thị hóa

Luyện thi THPT môn Địa lý có đáp án

Mã số: 06292. Đã có 1.896 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư

VnDoc xin gửi tới các em học sinh Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Đô thị hóa để làm tài liệu cho kì thi sắp tới. Chúc các em học giỏi và đạt điểm cao nhất!

Làm thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Chất lượng cuộc sống

Câu 1:
Đây là biểu hiện cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp
Câu 2:

Vùng có số đô thị nhiều nhất ở nước ta hiện nay là

Câu 3:

Đây là một đô thị loại 3 ở nước ta

Câu 4:

Đây là một trong những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hoá của nước ta

Câu 5:

Đây là nhóm các đô thị loại 2 của nước ta

Câu 6:

Đây là một nhược điểm lớn của đô thị nước ta làm hạn chế khả năng đầu tư phát
triển kinh tế

Câu 7:

Hiện tượng đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ nhất ở nước ta trong thời kì

Câu 8:

Quá trình đô thị hoá của nước ta giai đoạn 1954 - 1975 có đặc điểm

Câu 9:

Đây là những đô thị được hình thành ở miền Bắc giai đoạn 1954 - 1975

Câu 10:

Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của nước ta là

Câu 11:

Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là vùng

Câu 12:
Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị thấp nhất xếp theo thứ tự là vùng
Câu 13:

Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh nhất là vùng

Câu 14:

Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là những tỉnh, thành phố

Câu 15:

Mạng lưới các thành phố, thị xã, thị trấn dày đặc nhất của nước ta tập trung ở

Bắt đầu ngay
3 1.896