Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 1 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giờ thứ hai (1945 - 1949) - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06891. Đã có 73.092 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 1 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giờ thứ hai (1945 - 1949) - Phần 1, với những câu hỏi được lựa chọn nhằm giúp học sinh nắm rõ các kiến thức trọng tâm của bài được VnDoc sưu tầm và biên soạn.

1

Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị Ianta:

2

Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là:

3

Theo thỏa thuận các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta, khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của:

4

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?

5

Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?

6

Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?

7

Một trong những mục đích của tổ chức Liên Hơp quốc là

8

Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực vào ngày

9

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là

10

Nhiệm kì của các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

11

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào và thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức Liên hợp quốc?

12

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

13

Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây ra tình trạng Chiến tranh lạnh của Mĩ?

14

Chính sách Chiến tranh lạnh gắn liên với

15

Liên minh quân sự lớn nhất của các nước phương Tây do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước Đông Âu là

16

Nội dung cơ bản của học thuyết Truman là

17

Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh lạnh kết thúc?

18

Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hai cường quốc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là

19

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang trong thời kì sau Chiến tranh lạnh là

20

Sự kiên nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố

Bắt đầu ngay
290 73.092