Trắc nghiệm Lịch Sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giờ thứ hai (1945 - 1949) - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06897. Đã có 19.413 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 1 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giờ thứ hai (1945 - 1949) - Phần 2 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh, không chỉ làm quen với các câu hỏi trọng tâm của bài mà còn nắm rõ kiến thức, học tốt hơn môn Lịch Sử 12

1

Những nước nào dưới đây không phải là thành viên sáng lập khối NATO năm 1949 do Mĩ cầm đầu?

2

Tháng 6-1947, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến các nước Tây Âu?

3

Hiệp ước Vácsava, một liên minh chính trị-quân sự giữa Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?

4

Sắp xếp các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian từ trước cho tới sau:

  1. Mĩ cùng các nước phương Tây thành lập NATO;
  2. Mĩ thông qua kế hoạch Macsan;
  3. Hiệp ước Vacsava được thành lập;
  4. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)
5

Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) được Mĩ và các nước phương Tây đã thành lập tai

6

Đầu tháng 8-1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết định ước Henxinki?

7

Đầu tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sàn Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ diễn ra ở đầu?

8

Tháng 12-1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sàn Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ gặp nhau tại Manta để làm gì?

9

Tháng 1-1949, gắn liền với sự kiện lịch sử nào ở châu Âu?

10

Tháng 8-1975, 33 nước ở châu Âu cùng với Mĩ và Ca na đa đã kí định ước Hen xenki đã tạo ra

11

Xu thế hòa bình và hợp tác bắt đầu từ thời gian

12

Ý nào phản ánh không đúng hậu quả của Chiến tranh lạnh là

13

Năm 1947, Tổng thống Truman đề nghị viện trợ 400 triệu đô la cho hai nước Hy Lạp và Thỗ Nhĩ kì nhằm

14

Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô

15

Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu Mĩ, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ việc

16

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đối đầu gay gắt giữa Liên Xô và Mĩ sau chiến tranh thế hai là

17

Những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, mối lo ngại nhất của Mĩ là gì?

18

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ Mĩ và Liên xô đã thay đổi như thế nào?

19

Nhân tố chủ yếu đã chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau của thế kỉ XX là

20

Sự khác biệt căn bản nhất giữa chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diến ra là

Bắt đầu ngay
66 19.413