Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 10 - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06985. Đã có 5.133 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm tiếp Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 10 - Phần 2 với những câu hỏi được VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm cung cấp tài liệu tham khảo chất lượng, giúp học sinh nắm bắt được nội dung kiến thức trọng tâm cũng như nâng cao khả năng.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 10 - Phần 1

1
Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?
2
Tại sao lại có sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn?
3
Tại sao giai đoạn thứ 2 gọi là cách mạng khoa học – công nghệ
4
Đâu là biểu hiện không phải của xu thế toàn cầu hóa.
5
Ý nghĩa nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của toàn cầu hóa:
6
Ý nào sau đây không phải là thành tựu của cuộc cách mạng KH - CN:
7
Nguồn năng lượng nào sau đây không phải là nguồn năng lượng mới
8
Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng, tác động, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới được gọi là:
9
Sự khác nhau cơ bản giữa 2 giai đoạn của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật là gì
10
Điểm khác nhau cơ bản của khoa học khác với kĩ thuật là gì?
11
Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là
12
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay có gì khác so với cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII
13

Sự kiện ngày 11/9/2001 đã dẫn đến hệ quả như thế nào đối với thế giới hiện nay:

14
Trong cuộc cách mạng khoa học hiện đại, vật liệu mới nào tìm ra trong các vật liệu dưới đây?
15
Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là?
Bắt đầu ngay
14 5.133