Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 07036. Đã có 25.947 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, VnDoc xin giới thiệu bài Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 - Phần 1 được chúng tôi sưu tầm và biên soạn từ nhiều nguồn tài liệu chất lượng. Chúc bạn ghi được điểm số cao!

1
Biện pháp chủ yếu nhằm tăng ngân sách Đông Dương của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
2
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trong xã hội Việt Nam có những giai cấp nào?
3
Trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp có thành phần chủ yếu là trí thức, học sinh, sinh viên là
4
Thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?
5
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp tư sản phân hóa
6
Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã
7
Tài liệu được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội Nghị Véc-xai (6/1919) là
8
Sự kiện nào dựới dây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923-1924?
9
Mâu thuẫn chủ yếu hàng đầu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
10
Thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích
11
Tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam là
12
Từ năm 1920 đến 1925,những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc chủ yếu ở các nước
13
Tác động của chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp đến kinh tế Việt Nam là
14
Đặc điểm cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
15
Thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là
Bắt đầu ngay
96 25.947