Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13 - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 07049. Đã có 23.758 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13 - Phần 1 với nội dung và bộ câu hỏi được biên tập kĩ lưỡng nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 - 1930. Chúc bạn ghi được điểm số cao!

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13 - Phần 2

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930

1
Tiền thân của chính đảng vô sản ở Việt Nam là
2
“Cộng sản đoàn” là tiền thân của tổ chức
3
Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là
4
Tháng 12-1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính đã thành lập
5
Đầu năm 1929 Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bị phân hóa thành các tổ chức cộng sản
6
Chủ trương “vô sản hóa” do tổ chức nào phát động?
7
Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là
8
Tiền thân tổ chức cách mạng của Đông Dương cộng sản liên đoàn là
9
Tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện
10
An Nam Cộng sản đảng ra đời trên cơ sở
11
Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản với cương vị là
12
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là
13
Cho các sự kiện:

1. Phong trào “Vô sản hóa”

2. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

3. Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian
14
Lí giải nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
15
Lực lượng nào dưới đây nắm quyền lãnh đạo trong Việt Nam Quốc dân đảng?
Bắt đầu ngay
83 23.758