Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 07145. Đã có 43.430 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 - Phần 1 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Trắc nghiệm Sử 12 bài 21 này với những câu hỏi được xây dựng bám sát nội dung của bài Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965), giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 12 cũng như đạt kết quả cao thi THPT Quốc gia môn Sử.

Ngoài ra nhằm hỗ trợ các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn luyện chương trình lớp 12 cũng như các dạng đề thi THPT Quốc gia 2020 mới nhất thì VnDoc đã chia theo từng môn học, giúp bạn dễ dàng theo dõi và luyện tập như: Thi THPT Quốc Gia môn Toán, Thi THPT Quốc Gia môn Địa lý, môn Sinh học, .... Mời các bạn tham khảo!

1
Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là
2
Mục đích của Đảng khi thực hiện cải cách ruộng đất là
3
Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
4
Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là
5
Tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam
6
Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là
7
ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao Động Vn (9-1960) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là
8
Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam là
9
Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam là
10
Trong thời kì 1954-1975, sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?
11
Vì sao, ngay sau khi hòa bình lập lại năm 1954, nhân dân miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất?
12
Nhân dân miền Nam tiến hành phong trào “Đồng khởi” chống lại chính quyền Mĩ – Diệm là vì
13
Vì sao nói, Đại Hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lao động Việt Nam lần thứ III (1960) đã đưa ra đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo?
14
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1- 1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là vì
15
Chiến thắng quân sự nào sau đây mở đầu cho quân và dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
Bắt đầu ngay
75 43.430