Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06916. Đã có 24.179 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 3 - Phần 1 với những câu hỏi được chọn lọc nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về nội dung. Ngoài ra, bài tập trắc nghiệm Sử 12 này còn giúp các em nắm bắt được kiến thức trọng tâm về Các nước Đông bắc Á. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

1
Trong số các nước sau , nước nào không thuộc khu vực Đông Bắc Á:
2
Tình hình chung của các nước Đông Bắc Á trong nửa sau thế kỉ XX là:
3
Cuộc nội chiến ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào:
4
Cuộc nội chiến ở Trung Quốc nổ ra là do:
5
Sau khi bị thất bại, tập đoàn Tuởng Giới Thạch đã chạy ra:
6
Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập vào:
7
Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nước CHNDTrung Hoa là:
8
Đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào:
9
Đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung tại đại hội nào của Đảng Cộng Sản Trung quốc: Đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung tại đại hội nào của Đảng Cộng Sản Trung quốc:
10
Tình hình kinh tế Trung Quốc(1979-1998 ) là:
11
Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử vào năm:
12
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc 1979 đến nay là:
13
Đến năm 1999 Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ nào:
14
Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
15
Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Trung Quốc đã:
Bắt đầu ngay
81 24.179