Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á, Ấn Độ - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06927. Đã có 14.381 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 4 - Phần 2 bao gồm các câu hỏi trọng tâm của bài giúp học sinh hiểu rõ và nắm chắc kiến thức về Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ, đồng thời nâng cao vốn hiểu biết cho bản thân. Chúc bạn ghi được điểm số cao, học tốt môn Lịch sử 12.

1
Trong cùng hoàn cảnh thuận lợi năm 1945, nhưng ở Đông Nam Á chỉ có ba nước Việt Nam, Lào, Inđônêxia tuyên bố độc lập là do
2
Điều kiện tiên quyết nhất đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các quốc gia thành viên đều
3
Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?
4
Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
5
Ý nào dưới đây không phải là điểm tương đồng về lịch sử của cả ba nước Đông Dương trong giai đoạn 1945 -1975?
6
Ý nào dưới đây không phải là điểm tương đồng về lịch sử của cả ba nước Đông Dương trong giai đoạn 1945 -1975?
7
Cơ hội của Việt Nam khi tham gia tổ chức ASEAN là
8
Những nước nào ở khu vực Đông Nam Á tiến hành cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ?Những nước nào ở khu vực Đông Nam Á tiến hành cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ?
9
Nét giống nhau trong của cách mạng ở Lào và Campuchia từ năm 1969-1973 là
10
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân các nước Đông Nam Á có cơ hội thuận lợi nào trong cuộc đấu tranh giành độc lập?
11
Trong quá trình đổi mới, Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và Trung Quốc ?
12
Bài học rút ra từ sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
13
Việc thực dân Anh đưa ra phương án Maobattơn đã chứng tỏ
14
Điều kiện quyết định nhất để Việt Nam và Lào giành được độc lập năm 1945 là
15
Ý nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN trong những năm 60-70 thế kỉ XX?
Bắt đầu ngay
52 14.381