Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 7: Tây Âu

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06967. Đã có 14.939 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 7 bao gồm cả những câu hỏi vận dụng cơ bản cho đến nâng cao bao quát toàn bộ nội dung trọng tâm của bài học, giúp học sinh dễ dàng ôn tập cũng như hiểu hơn về các vấn đề của Tây Âu. Chúc bạn ghi được điểm số cao!

Tài liệu liên quan tới Lịch Sử 12 bài 7:

1
Từ năm 1945 đến 1950, dựa vào đâu để các nước tư bản Tây Âu cơ bản đạt được sự phục hồi về mọi mặt?
2
Đến đầu thập kỉ 70, các nước Tây Âu đã trở thành
3
Về đối ngoại từ năm 1950 đến 1973, bên cạnh việc cố gắng đa dạng hóa, đa phương hóa, các nước tư bản Tây Âu vẫn tiếp tục chủ trương
4
Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là
5
Chính sách đối ngoại chủ yếu của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là gì?
6
Mục đích các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?
7
Tại sao nền kinh tế của Tây Âu phát triển nhanh chóng vào những năm 50 (thế kỉ XX)?
8
Tại sao các nước Tây Âu tham gia định ước Henxinki?
9
Sở dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính thế giới giai đoạn 1950 đến 1970 là vì?
10
Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay?
Bắt đầu ngay
46 14.939