Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 8: Nhật Bản - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06969. Đã có 8.363 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 8 - Phần 2 bao gồm những câu hỏi tiếp nối từ phần 1 nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện cũng như nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học, nâng cao khả năng cũng như vốn hiểu biết của bản thân về tình hình Nhật Bản.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 8 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 9 - Phần 1

1
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?
2
Nền tảng xuyên suốt của chính sách đối ngoại của Nhật là mối quan hệ với
3
GDP giành cho quốc phòng của Nhật chỉ dưới 1% tổng GDP vì
4
Nguyên nhân khách quan hàng đầu làm nền kinh tế Nhật phát triển “thần kì” là
5
Tháng 8 - 1977, ở Nhật có sự kiện gì thể hiện sự thay đổi trong chính sách ngoại giao?
6
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?
7
Nguyên nhân nào khiến Nhật Bản phục hồi kinh tế trong những năm 1950-1951?
8
Đặc điểm của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950 là gì?
9
Nội dung cơ bản của học thuyết Hasimôtô là gì?
10
Sự kiện đánh dấu sự "trở về" Châu Á của Nhật Bản là
11
Hai sự kiện nào sau đây xảy ra đồng thời trong một năm và có ý nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật?
12

Sự kiện nào diễn ra ở Nhật có tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam

13
“Ba kho báu thiêng liêng” nào giúp cho vác công ty Nhật Bản có sức mạnh và tính cạnh tranh cao?
14
Theo Hiến pháp hiện nay, ai là người đứng đầu Chính phủ ở Nhật Bản?
15
Việt Nam có thể rút ra bài học gì về sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản
Bắt đầu ngay
19 8.363