Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 1

Đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã số: 06801. Đã có 12.271 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 1 gồm 12 câu hỏi nâng cao về văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng làm bài để củng cố kiến thức và ôn thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam tốt nhất.

Câu 1:
Dưới ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nền giáo dục Nho học của Việt Nam dần tàn lụi và hoàn toàn chấm dứt vào năm:
Câu 2:
Điệu múa xòe là đặc sản nghệ thuật của vùng văn hóa nào ?
Câu 3:
Hệ thống “Mương – Phai – Lái – Lịn” là hệ thống tưới tiêu nổi tiếng của văn hóa nông nghiệp thuộc vùng nào?
Câu 4:
Chợ tình là sinh hoạt văn hóa đặc thù của vùng văn hóa nào?
Câu 5:
Sự tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các dân tộc Đông Nam Á được hình thành từ:
Câu 6:
Mai táng bằng chum gốm là phương thức mai táng đặc thù của cư dân thuộc nền văn hóa nào?
Câu 7:
Kiểu nhà ở phổ biến của cư dân văn hóa Đông Sơn là:
Câu 8:
Chế phẩm đặc thù của văn hóa Đồng Nai là:
Câu 9:
Nền văn học chữ viết của người Việt chính thức xuất hiện vào thời kỳ nào?
Câu 10:
Các định lệ khuyến khích người đi học như lễ xướng danh, lễ vinh quy bái tổ, lễ khắc tên lên bia tiến sĩ... được triều đình ban hành vào thời kỳ nào?
Câu 11:
Theo quan niệm của đồng bào Giẻ (Triêng) ở Tây Nguyên, cồng chiêng là biểu tượng cho:
Câu 12:
Kinh thành Thăng Long được chia thành 36 phố phường vào thời kỳ nào?
Bắt đầu ngay
13 12.271