Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 2 (Phần 1)

Đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã số: 06802. Đã có 5.654 bạn thử.

Đề trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 2 (Phần 1) giúp các bạn củng cố kiến thức về tư tưởng xuất phát về bản chất vũ trụ - triết lý âm dương và triết lý về cấu trúc không gian của vũ trụ - mô hình Tam tài, Ngũ hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 2 (Phần 2)

Câu 1:
Dưới góc độ triết học, nội dung của triết lý âm dương bàn về:
Câu 2:
Xét dưới góc độ triết lý âm dương, loại hình văn hóa gốc nông nghiệp được gọi là :
Câu 3:
Câu tục ngữ: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” phản ánh quy luật nào của triết lý âm - dương?
Câu 4:
Thành ngữ: “Trong cái rủi có cái may” phản ánh quy luật nào của triết lý âm-dương?
Câu 5:
Biểu tượng âm dương truyền thống lâu đời của người Việt là:
Câu 6:
Việc nhận thức rõ hai quy luật của triết lý âm dương đã mang lại ưu điểm gì trong quan niệm sống của người Việt?
Câu 7:
Trong Ngũ hành, hành nào được đặt vào vị trí trung tâm, cai quản bốn phương?
Câu 8:
Theo Hà đồ, hành Hoả trong Ngũ Hành ứng với:
Câu 9:
Phương Tây ứng với hành nào trong Ngũ hành?
Câu 10:
Hành Hỏa tương khắc với hành nào trong Ngũ hành?
Câu 11:
Hành Thủy tương sinh với hành nào trong Ngũ hành?
Câu 12:
Màu biểu của phương Đông là màu nào?
Câu 13:
Màu biểu của phương Tây là màu nào?
Bắt đầu ngay
6 5.654