Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Định vị văn hóa Việt Nam

Đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã số: 06799. Đã có 3.804 bạn thử.

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Định vị văn hóa Việt Nam.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Văn hóa và văn hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tiến trinh văn hóa Việt Nam

Câu 1:
Vùng nông nghiệp Đông Nam Á được nhiều học giả phương Tây gọi là:
Câu 2:
Sự đa dạng của môi trường tự nhiên và sự đa dạng của các tộc người trong thành phần dân tộc đã tạo nên đặc điểm gì của văn hóa Việt Nam?
Câu 3:
Trong lối nhận thức, tư duy, loại hình văn hoá gốc nông nghiệp có đặc điểm:
Câu 4:
Trong sự giao lưu rộng rãi với các nền văn hóa Đông Tây, văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa nào?
Câu 5:
Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp?
Câu 6:
Lối ứng xử năng động và linh hoạt giúp người Việt thích nghi cao với mọi tình huống, nhưng đồng thời cũng mang lại thói xấu là:
Câu 7:
Nhóm cư dân Bách Việt là khối tộc người thuộc nhóm:
Câu 8:
Chủng người nào là cư dân Đông Nam Á cổ?
Câu 9:
Người Việt (Kinh) tách ra từ khối Việt-Mường chung vào khoảng thời gian:
Câu 10:
Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Tây Bắc là:
Câu 11:
Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Việt Bắc là:
Câu 12:
Trong hệ thống các vùng văn hóa, vùng sớm có sự tiếp cận và đi đầu trong quá trình giao lưu hội nhập với văn hóa phương Tây là:
Câu 13:
Vùng văn hóa nào lưu giữ được truyền thống văn hóa bản địa đậm nét, gần gũi với văn hóa Đông Sơn nhất?
Câu 14:
Vùng văn hóa nào có truyền thống lâu đời và là cái nôi hình thành văn hóa, văn minh của dân tộc Việt?
Bắt đầu ngay
4 3.804