Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tiến trình văn hóa Việt Nam

Đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã số: 06800. Đã có 3.214 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tiến trình văn hóa Việt Nam giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong bài thi hết học phần. Mời các bạn cùng thử sức.

Câu 1:
Làng Đông Sơn – chiếc nôi của nền văn minh Đông Sơn trong lịch sử thuộc khu vực văn hóa nào sau đây?
Câu 2:
Nền văn hóa nào đóng vai trò quyết định trong việc xác lập nên bản sắc văn hóa Việt ?
Câu 3:
Theo GS.Trần Ngọc Thêm, tiến trình văn hóa Việt Nam có thể chia thành:
Câu 4:
Thời kỳ 938-1858 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam?
Câu 5:
Thời kỳ 179TCN- 938 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam?
Câu 6:
Thành tựu nổi bật của giai đoạn văn hóa Văn Lang – Âu Lạc là:
Câu 7:
Trống đồng Đông Sơn là thành tựu của giai đoạn văn hóa nào?
Câu 8:
Lớp văn hóa bản địa là thành tựu của giai đoạn văn hóa nào?
Câu 9:
Ở giai đoạn văn hóa tiền sử, thành tựu lớn nhất của cư dân Nam Á là:
Câu 10:
Các luồng tư tưởng dân chủ tư sản, tư tưởng Mac- Lênin được truyền vào Việt Nam vào giai đoạn văn hóa nào?
Câu 11:
Đặc điểm nổi bật nhất của giai đoạn văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc là:
Câu 12:
Thời kỳ văn hóa Văn Lang-Âu Lạc có ba trung tâm văn hóa lớn là:
Câu 13:
Tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Tây, các nhà nho trong phong trào Đông Kinh nghiã thục đã chủ trương từ bỏ sự lạc hậu, đến với sự cách tân bằng con đường:
Câu 14:
Năm 1943, Đề cương văn hóa của Đảng Cộng sản Đông dương ra đời đã vạch ra con đường phát triển văn hóa dân tộc theo nguyên tắc:
Bắt đầu ngay
3 3.214