Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức đô thị

Đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã số: 07667. Đã có 1.964 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức đô thị là đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam hay, giúp các bạn củng cố kiến thức về tổ chức đô thị Việt Nam qua các thời kì. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức quốc gia

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tín ngưỡng

Câu 1:
Xét về chức năng, đô thị truyền thống của Việt Nam có đặc điểm nào nổi bật?
Câu 2:
Các đô thị cổ của Việt Nam đa số được hình thành theo hướng:
Câu 3:
Trong các đô thị cổ của Việt Nam, đô thị nào được hình thành theo hướng từ thị đến đô?
Câu 4:
Bàn về đặc điểm của tổ chức đô thị Việt Nam truyền thống, nhận định nào sau đây là không đúng?
Câu 5:
Lối tổ chức buôn bán quần tụ theo kiểu phố phường làm thương nghiệp Việt Nam có gì khác biệt so với thương nghiệp phương Tây?
Câu 6:
Đô thị Việt Nam bắt đầu phát triển theo mô hình đô thị công-thương nghiệp, chú trọng vào chức năng kinh tế từ thời kỳ nào?
Câu 7:
Các ngành công nghiệp khai thác mỏ, chế biến nông lâm sản… xuất hiện ở Việt Nam vào thời kỳ nào?
Bắt đầu ngay
2 1.964