Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 10: Vũ trụ - Hệ quả các chuyển động của Trái đất - Phần 3

Trắc nghiệm địa lý lớp 10 có đáp án

Mã số: 06411. Đã có 113 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 10: Vũ trụ - Hệ quả các chuyển động của Trái đất - Phần 3 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 10: Vũ trụ - Hệ quả các chuyển động của Trái đất - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 10: Vũ trụ - Hệ quả các chuyển động của Trái đất - Phần 2

Câu 1:

Mùa xuân kéo dài từ 21/3 đến 22/6, điều này chỉ đúng với:

Câu 2:

Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời là do:

Câu 3:

Từ xích đạo đi về hai cực, chênh lệch giữa ngày và đêm:

Câu 4:

Nhận định nào sau đây đúng nhất vào ngày 21/3 và 23/9 ở chí tuyến Bắc?

Câu 5:

Nhận định nào sau đây đúng nhất vào ngày 21/3?

Câu 6:

Vào ngày 21/12 góc chiếu sáng lúc 12h trưa ở 400 vĩ Bắc là:

Câu 7:

Vào ngày 22/12 góc chiếu sáng lúc 12h trưa ở chí tuyến Nam và vĩ độ 360 Nam lần lượt là :

Câu 8:

Vào ngày 22/6 nơi nào sau đây sẽ có giờ chiếu sáng là 10h30’?

Câu 9:

Vào ngày 22/12 nơi nào sau đây có số giờ chiếu sáng là 13h 30’?

Dựa vào hình vẽ thể hiện đường đi của Trái Đất trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 10
Câu 10:

Vị trí số 1 thể hiện ngày nào trong năm?

Câu 11:

Ở vị trí 1 tình trạng ngày đêm trên Trái Đất như thế nào?

Câu 12:

Lúc Trái Đất ở vị trí số 4 nước ta sẽ có hiện tượng:

Câu 13:

Từ vị trí nào đến vị trí nào sẽ có thời gian dài nhất?:

Câu 14:

Từ vị trí nào đến vị trí nào sẽ có thời gian ngắn nhất?

Câu 15:

Ở vị trí nào sẽ có hiện tượng ngày đêm dài bằng nhau?

Câu 16:

Ở vị trí nào có hiện tượng ngày dài hơn đêm đối với nửa cầu Nam?

Câu 17:

Ở vị trí nào sẽ có hiện tượng đêm dài hơn ngày ở nửa cầu Bắc?

Bắt đầu ngay
1 113