Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 6

Đề cương ôn tập môn Giáo dục quốc phòng có đáp án

Mã số: 07135. Đã có 4.245 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 6 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu 1.

Tìm câu trả lời đúng nhất. Về lực lượng tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố)?

Câu 2.

Tìm câu trả lời đúng. Xây dựng khu vực phòng thủ nhằm phát huy sức mạnh của lực lượng nào?

Câu 3.

Tìm câu trả lời đúng. Khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) có thể bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực nào?

Câu 4.

Tìm câu trả lời đúng nhất. Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố)?

Câu 5.

Chọn câu trả lời đúng. Mục đích của việc xây dựng khu vực phòng thủ?

Câu 6.

Tìm câu trả lời đúng. So sánh việc xây dựng phòng tuyến với xây dựng khu vực phòng thủ?

Câu 7.

Tìm câu trả lời sai. Các hoạt động bảo vệ chính của khu vực phòng thủ?

Câu 8.

Tìm câu trả lời đúng. phương thức tác chiến của khu vực phòng thủ?

Câu 9.

Tìm câu trả lời đúng nhất. Tính chất hoạt động của khu vực phòng thủ?

Câu 10.

Chọn câu trả lời đúng. Xây dựng hậu phương của khu vực phòng thủ?

Bắt đầu ngay
6 4.245