Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 10

Câu hỏi ôn tập Kế toán có đáp án

Mã số: 07721. Đã có 49 bạn thử.

Trắc nghiệm Kế toán công

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 10 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 9

Câu 1:
Số phải thu về bán sản phẩm hàng hoá cung cấp dịch vụ được kế toán ghi vào
Câu 2:
Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được kế toán ghi vào
Câu 3:
Kế toán tạm ứng sử dụng các chứng từ sau
Câu 4:
Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động
Câu 5:
Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
Câu 6:
Giấy báo có số 90 ngày 9/4 của Kho bạc gửi đến về khoản lãi trái phiếu đơn vị được hưởng 9.800
Câu 7:
Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000
Câu 8:
Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi vào
Câu 9:
Tiền tạm ứng chi k0 hết trừ vào lương được kế toán ghi vào
Câu 10:
Giấy báo có số 952 ngày 20/4 của Kho bạc vè việc cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị bằng lệnh chi tiền: 41.000
Bắt đầu ngay
1 49