Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 8

Câu hỏi ôn tập Kế toán có đáp án

Mã số: 07719. Đã có 65 bạn thử.

Trắc nghiệm Kế toán công

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 8 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 9

Câu 1:
Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào
Câu 2:
Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp
Câu 3:
Đơn vị mua 1 TSCĐ HH, nguyên gia chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng TGNH, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án
Câu 4:
Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên một TSCĐ HH dùng cho hoạt động thường xuyên 25.000
Câu 5:
Số chi về nhượng bán TSCĐ được ghi vào
Câu 6:
Các khoản thiệt hại về vốn cho vay kế toán ghi
Câu 7:
Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào
Câu 8:
Bên có TK thu hoạt động SXKD (531)
Câu 9:
Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
Câu 10:
Khi đến hạn trả nhưng đối tượng vay chưa trả nợ k0 gia hạn nợ thì khoản nợ vay được chuyển sang nợ quá hạn kế toán ghi
Bắt đầu ngay
1 65