Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 1

Câu hỏi ôn tập Kế toán có đáp án

Mã số: 06759. Đã có 635 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Kế toán

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Kế toán thuế, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 1 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu 1.

Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương

Câu 2.

Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công?

Câu 3.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công

Câu 4.

Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công

Câu 5.

Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế?

Câu 6.

Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể:

Câu 7:

Ông A là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức lương 10tr/tháng; là người độc thân; Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH, 1% BHYT. Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế.

Câu 8:

Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đồng và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thu nhập tính thuế của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế

Câu 9:

Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đvà Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế TNCN phải nộp của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế

Câu 10:

Ông C là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam trong tháng là 10.000.000 đồng. Ông C độc thân, và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.000.000. Thuế TNCN phải nộp của Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế

Câu 11:

Phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Câu 12:

Khoản thu nhập từ việc làm thêm giờ, làm ban đêm được miễn thuế khi:

Câu 13:

Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công?

Câu 14:
Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công?
Câu 15:

Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế

Câu 16:

Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể:

Câu 17:

Khoản thu nhập sau đây là thu nhập không thường xuyên?

Câu 18:

Thu nhập từ cơ quan trả học bổng cho cá nhân?

Câu 19:

Các khoản thu nhập từ tiền lương,tiền công được xác định là thu nhập chịu thuế gồm:

Câu 20:

Cơ quan chi trả các khoản thu nhập cho các cá nhân không ký HĐLĐ trên 500.000đ/lần:

Bắt đầu ngay
1 635