Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 28

Câu hỏi ôn tập Kế toán có đáp án

Mã số: 07414. Đã có 16 bạn thử.

Trắc nghiệm Kế toán thuế

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 28 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu 1.

Ông T trong năm 2009 chỉ có duy nhất nguồn thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán niêm yết với tổng giá trị chuyển nhượng là 1000 triệu đồng. Theo kê khai của ông C thì giá mua loại chứng khoán đã chuyển nhượng trước khi niêm yết là 900 triệu đồng nhưng không có chứng từ chứng minh. Thuế TNCN ông C phải nộp trong năm 2009 là

Câu 2.

Ông J là cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam. Trong năm 2009, ông J có doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng hoá tại Việt Nam là 2000 triệu đồng. Tổng chi phí hợp lý được trừ với hoạt động kinh doanh trên là 1800 triệu đồng. Ông J không có người phụ thuộc và không có khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nào trên lãnh thổ Việt Nam trong năm.
Thuế TNCN ông J phải nộp trong năm 2009 là

Câu 3.

Trong năm, Anh H có thu nhập từ tiền lương là 4,5 triệu đồng / tháng (sau khi trừ BHXH, BHYT) và tổng tiền thưởng nhân ngày 30/4, 1/5, 2/9 trong năm là 5 triệu đồng. Anh H không có người phụ thuộc và không có khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nào trong năm, thuế TNCN anh H phải nộp là 

Câu 4.

Ông A có thu nhập từ bản quyền tác giả do nhà xuất bản trả một lần là 120 triệu đồng. Ông A trích 10 triệu đồng ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin. Thuế TNCN ông A phải nộp với thu nhập từ bản quyền là

Câu 5.

Căn cứ tính thuế tài nguyên là gì?

Câu 6.

Giá tính thuế tài nguyên là:

Câu 7.

Đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm:

Câu 8.

Đối tượng nộp thuế tài nguyên:

Câu 9.

Việt Nam góp vốn pháp định bằng các nguồn tài nguyên thành lập doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài thì:

Câu 10.

Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện là:

Bắt đầu ngay
1 16