Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 3

Câu hỏi ôn tập Kế toán có đáp án

Mã số: 06761. Đã có 193 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Kế toán

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Kế toán thuế, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 3 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 2

Câu 1:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là:

Câu 2:

Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn:

Câu 3:

Thuế suất để tính thuế TN từ đầu tư vốn:

Câu 4:

Thu nhập để tính thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân là:

Câu 5:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn là:

Câu 6:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với phần vốn đầu tư ra NN:

Câu 7:

Thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân phải nộp thuế là:

Câu 8:

Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn:

Câu 9:

Cơ quan chi trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm:

Câu 10:

Đối tượng nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn:

Bắt đầu ngay
1 193