Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 13

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 06989. Đã có 805 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 13 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 14

Câu 1.

Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu sau: Trách nhiệm pháp lí hành chính do................. áp dụng đối với cá nhân, tổ chức đã vi phạm pháp luật hành chính

Câu 2.

Hiến pháp là một đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

Câu 3.

Điều 54 Hiến pháp nhà nước ta quy định độ tuổi để ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân là:

Câu 4.

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong văn bản luật nào?

Câu 5.

Những quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong:

Câu 6.

Điều 54 Hiến pháp nhà nước ta quy định công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào cơ quan nào sau đây?

Câu 7.

Tiền lương là một chế định của ngành luật:

Câu 8.

Theo quy định của Luật lao động thì có mấy loại hợp đồng lao động bằng văn bản:

Câu 9.

Bảo hiểm tự nguyện có mấy chế độ?

Câu 10.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là:

Câu 11.

Hợp đồng lao động được quy định trong văn bản nào?

Câu 12.

Điều 32 Luật lao động quy định: tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc là:

Câu 13.

Điều 32 Luật lao động quy định: thời gian thử việc là:

Câu 14.

Điều 36, 37 Luật lao động quy định: đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

Câu 15.

Theo quy định của Luật lao động thì người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết trong năm:

Bắt đầu ngay
1 805