Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 16

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 06992. Đã có 964 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 16 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 14

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 15

Câu 1.

Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự là:

Câu 2.

Thủ tục tố tụng giải quyết một vụ án hình sự là:

Câu 3.

Bộ luật dân sự hiện hành của Việt Nam được ban hành vào năm nào?

Câu 4.

Luật dân sự điều chỉnh những quan hệ nào?

Câu 5.

Nội dung của quyền sở hữu bao gồm:

Câu 6.

Khách thể của quyền sở hữu bao gồm:

Câu 7.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự là:

Câu 8.

Có mấy hình thức thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam?

Câu 9.

Diện những người thừa kế theo pháp luật bao gồm:

Câu 10.

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, hình thức di chúc gồm các loại:

Bắt đầu ngay
2 964