Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 19

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 06995. Đã có 520 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 19 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 18

Câu 1.

Hình thức chính thể cộng hoà có bao nhiêu dạng biểu hiện?

Câu 2.

Hình thức cấu trúc nhà nước bao gồm những loại nào?

Câu 3.

Như thế nào là nhà nước đơn nhất?

Câu 4.

Như thế nào là nhà nước liên bang?

Câu 5.

Bản chất giai cấp của nhà nước được hiểu như thế nào?

Câu 6.

Bản chất xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào?

Câu 7.

Đặc điểm nào sau đây là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước?

Câu 8.

Đặc điểm nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước?

Câu 9.

Chức năng của nhà nước được hiểu như thế nào?

Câu 10.

Nhiệm vụ của nhà nước được hiểu như thế nào?

Bắt đầu ngay
1 520