Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 25

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 07008. Đã có 562 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 25 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 22

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 23

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 24

Câu 1.

Quy phạm pháp luật bao gồm những loại nào?

Câu 2.

“Quy phạm bắt buộc” là quy phạm như thế nào?

Câu 3.

“Quy phạm cấm đoán” là quy phạm như thế nào?

Câu 4.

“Quy phạm lựa chọn” là quy phạm như thế nào?

Câu 5.

Chế tài của quy phạm pháp luật bao gồm những loại nào?

Câu 6.

“Chế tài hình sự” được hiểu như thế nào?

Câu 7.

“Chế tài hình sự” được áp dụng đối với loại vi phạm pháp luật nào?

Câu 8.

Biện pháp nào sau đây không phải là chế tài hình sự?

Câu 9.

Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt khi có điều kiện gì?

Câu 10.

Chủ thể của quan hệ pháp luật là gì?

Bắt đầu ngay
1 562