Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Hệ sinh thái

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 bài 50 có đáp án

Mã số: 06386. Đã có 684 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học 

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Hệ sinh thái gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Quần thể sinh vật

Câu 1:

Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào sau đây:

Câu 2:

Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây:

Câu 3:

Dòng năng lượng trong chuỗi thức ăn, năng lượng khởi đầu trong sinh giới được lấy từ đâu?

Câu 4:

Trong chuỗi thức ăn sau:

Cây cỏ → Bọ rùa  Ếch  Rắn  Vi sinh vật     

Thì rắn là:

Câu 5:

Cho chuỗi thức ăn đơn giản còn để chỗ trống sau:

Cây gỗ → (...........)  Chuột  Rắn  Vi sinh vật

Loài nào sau đây điền vào chỗ trống là hợp lí nhất

Câu 6:

Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

Câu 7:

Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?

Câu 8:

Sinh vật ăn thịt là:

Câu 9:

Năm sinh vật là: Trăn, cỏ, châu chấu, gà rừng và vi khuẩn có thể có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào dưới đây

Câu 9:

Lưới thức ăn là

Câu 10:

Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?

Bắt đầu ngay
6 684