Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 13

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07813. Đã có 72 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 13 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 14

Câu 1:
Lai kinh tế là
Câu 2:
Trong chăn nuôi, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?
Câu 3:
Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây?
Câu 4:
Ưu thế lai biểu hiện như thế nào qua các thế hệ
Câu 5:
Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là
Câu 6:
Ngày nay, nhờ kĩ thuật giữ tinh đông lạnh, thụ tinh nhân tạo và kĩ thuật kích thích nhiều trứng rụng một lúc để thụ tinh, việc tạo con lai kinh tế có nhiều thuận lợi đối với các vật nuôinào sau đây?
Câu 7:
Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?
Câu 8:
Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?
Câu 9:
Tại sao ở nước ta hiện nay phổ biến là dùng con cái thuộc giống trong nước, con đực cao sản thuộc giống nhập nội để lai kinh tế?
Câu 10:
Phép lai nào dưới đây gọi là lai kinh tế?
Bắt đầu ngay
1 72