Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 17

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07820. Đã có 67 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 17 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 15

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 18

Câu 1:
Trong chọn giống vật nuôi, quá trình tạo giống mới đòi hỏi thời gian rất dài và kinh phí rất lớn nên người ta thường dùng các phương pháp nào sau đây:
Câu 2:
Giống dâu tam bội (3n) được tạo ra từ giống dâu tứ bội (4n) với giống dâu lưỡng bội (2n) nhờ phương pháp
Câu 3:
Trong chọn giống cây trồng, phương pháp nào sau đây được xem là cơ bản?
Câu 4:
Công nghệ cấy chuyển phôi ở bò được ứng dụng vào thực tiễn
Câu 5:
Giống lợn ĐB Ỉ - 81 được tạo ra từ giống Đại bạch và giống Ỉ-81 nhờ phương pháp
Câu 6:
Giống táo đào vàng được tạo ra bằng cách
Câu 7:
Giống lúa DT17 được tạo ra từ giống lúa DT10 có năng suất cao với giống lúa OM80 có hạt gạo dài, trong, cho cơm dẻo nhờ phương pháp
Câu 8:
Thế nào là môi trường sống của sinh vật?
Câu 9:
Nhân tố sinh thái là
Câu 10:
Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?
Bắt đầu ngay
1 67