Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 06588. Đã có 636 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 2 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 1

Câu 1:

Trong công nghệ tế bào, người ta dùng tác nhân nào để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chính? 

Câu 2:

Hãy chọn câu sai trong các câu: Ý nghĩa của việc ứng dụng nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng là gì?

Câu 3:

Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?

Câu 4:

Để tăng nhanh số lượng cá thể đáp ứng yêu cầu sản xuất, người ta áp dụng phương pháp nào?

Câu 5:

Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp:

Câu 6:

Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện:

Câu 7:

Người ta tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc từ tế bào lá non) nuôi cấy trong môi trường nào để tạo ra mô sẹo?

Câu 8:

Hãy chọn phương án sai: Phương pháp vi nhân giống ở cây trồng và nhân bản vô tính ở động vật có nhiều ưu việt hơn so với nhân giống vô tính bằng cách: giâm, chiết, ghép?

Câu 9:

Trong 8 tháng từ một củ khoai tây đã thu được 2000 triệu mầm giống đủ trồng cho 40 ha. Đây là kết quả ứng dụng của lĩnh vực công nghệ nào?

Câu 10:

Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được hình thành bởi:

Câu 11:

Kĩ thuật gen là gì?

Câu 12:

Công nghệ gen là gì? 

Câu 13:

Những thành tựu nào dưới đây không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen? 

Câu 14:

Ngành công nghệ sử dụng các tế bào sống và quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người là ngành:

Câu 15:

Ngành công nghệ nào là công nghệ cao và mang tính quyết định sự thành công của cuộc cách mạng sinh học?

Bắt đầu ngay
12 636