Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 21

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07831. Đã có 71 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 21 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 19

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 20

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 22

Câu 1:
Đặc điểm cấu tạo của động vật vùng lạnh có ý nghĩa giúp chúng giữ nhiệt cho cơ thể chống rét là
Câu 2:
Ở động vật hằng nhiệt thì nhiệt độ cơ thể như thế nào?
Câu 3:
Ở động vật biến nhiệt thì nhiệt độ cơ thể như thế nào?
Câu 4:
Những cây sống ở nơi khô hạn thường có những đặc điểm thích nghi nào?
Câu 5:
Phiến lá của cây ưa ẩm, ưa sáng khác với cây ưa ẩm, chịu bóng ở điểm nào?
Câu 6:
Phiến lá của cây ưa ẩm, chịu bóng khác với cây ưa ẩm, ưa sáng ở điểm nào?
Câu 7:
Nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường?
Câu 8:
Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống thực vật?
Câu 9:
Giải thích nào về hiện tượng cây ở sa mạc có lá biến thành gai là đúng
Câu 10:
Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật hằng nhiệt?
Bắt đầu ngay
1 71